Profesní kvalifikace obsluhy pracovních plošin

Odborné kurzy, kvalifikační zkoušky a opakované školení.

Kurzy a opakovaná školení obsluhy pracovních plošin

pro vaše zaměstnance, externí dodavatele služeb nebo pro vaše klienty.
Školíme v Brně i v dalších místech ČR.

  • Základní kurz (poprvé) 
  • Opakované školení
  • Ověření znalostí revizním technikem
  • CERTIFIKÁT platný 2 roky

Odborná kvalifikace obsluhy technických zařízení a lidí pracujících ve výškách bývá v praxi často podceňována. To je příčinou těžkých úrazů, často spojených i s velkou hmotnou škodou.

Obsluha pracovních plošin přináší rizika.

Při chybné manipulaci může dojít k fatálním následkům nejen pro samotnou obsluhu pracovní plošiny, ale i pro lidi a majetek v bezprostředním okolí stroje. Není to práce pro každého.

Dříve než se přihlásíte do kurzu, doporučujeme Vám zajistit si doklad o zdravotní způsobilosti u poskytovatele pracovně - lékařských služeb.

K získání zručnosti v obsluze pracovní plošiny je potřeba vyhradit dostatek času.

Může to být i delší proces. Vždy záleží na složitosti konkrétního modelu stroje.

Je naivní očekávat, že po absolvování základního kurzu a předvedení stroje revizním technikem, budete umět dobře řídit jakoukoli pracovní plošinu. 

Postupně si automatizujete základní činnosti, tříbíte techniku, získáváte přehled a hlavně nabíráte cenné zkušenosti. Provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin je tak různorodý, že každý den zažijete něco nového. Především to, jak být ještě opatrnější a předvídavější.

Moudří šetří na správném místě.

Investice do vzdělání se jim vyplatí.

  • Spolehlivý provoz pracovních plošin
  • Vyhnout se sankcím za porušování předpisů platných pro obsluhu a provoz vyhrazených technických zařízení
  • Prevence úrazů, havárií a škod 
  • Optimální pojistné krytí pokud ke vzniku nehody přece jen dojde.
  • Klid

Výstraha

Nevhodné pro ty, kdo kašlou na bezpečnost a riskují život pro pár kaček, bez ohledu na následky.

Pokud vám jde jen "o papíry", ztrácíte čas.
Nám záleží na kvalitě a naše služby nejsou pro vás! Hledejte si jiného dodavatele.