Obsluha samohybných plošin

Kurz | opakovné školení u vás ve firmě nebo na jiném vhodném místě

Jak to probíhá

 • Teoretická část - podrobné seznámení s právními předpisy a technickými normami platnými pro obsluhu samohybných pracovních plošin, s návodem výrobce plošiny vybrané kategorie.
 • Praktický nácvik použití prostředků osobní ochrany pro samohybnou pracovní plošinou vybrané kategorie, řešení mimořádných provozních situací a stavu nouze.
 • Závěrečné shrnutí
 • Ověření znalostí testem
 • Ověření praktických dovedností (pro nové lidi, kteří ještě nemají osvědčení a oprávnění obsluhy pracovních plošin (průkaz)

Minimální právní požadavky na zájemce

Pro koho je základní kurz (poprvé):

 • Věk nad 18 let, plná svéprávnost
 • Zdravotní způsobilost k vykonávané činnosti (doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb)
 • Elektrotechnická kvalifikace v rozsahu alespoň osoby poučené

Pro koho je opakované školení:

 • Pouze pro držitele osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkaz)
 • Elektrotechnická kvalifikace v rozsahu alespoň osoby poučené

Ceník:

Základní kurz, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
1900 Kč
Opakované školení, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
950 Kč
Základní kurz (poprvé), zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí a praktických dovedností, certifikát
16300 Kč
Opakované školení, zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
8200 Kč

K výše uvedeným cenám může být připočteno:

 • Doprava k vám - kurz pro méně jak 5 osob mimo Brno | Brno - venkov
  doprava v JM kraji - 520 Kč
  doprava po ČR - 980 Kč

Cena základního kurzu zahrnuje:

 • Odbornou instruktáž s revizním technikem zdvihacích zařízení v délce 6 vyučovacích hodin (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Bezpečnostní příručku obsluhy plošin
 • Ověření znalostí testem
 • Ověření praktických dovedností
 • Certifikát

Cena opakovaného školení zahrnuje:

 • Odbornou instruktáž s revizním technikem zdvihacích zařízení v délce 2-3 vyučovací hodiny (podle počtu dotazů a množství účastníků, vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření znalostí testem
 • Prodloužení platnosti předložených osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkazů)
 • Certifikát

Doporučujeme

 • Najděte tichou místnost, bez vrušování, ideálně s projektorem (není podmínkou).
 • Kapacita do 30 osob
 • Pro ověření praktických dovedností (školení poprvé) počítejte s rozdělením účastníků na malé skupinky, ideálně do 5 osob.

Co se naučíte v kurzu obsluhy samohybných plošin

 • Všeobecný přehled - aktuální legislativa a technické normy pro provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin
 • Bezpečnostní informace a technologické postupy (nakládka / vykládka, kontrola, převzetí a zajištění pracovního místa, kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu funkční zkouška plošiny, kontrola OOPP, zajištění osádky, zakázané činnosti na samohybných plošinách a ve výškách
 • Technické parametry a omezení samohybných pracovních plošin, pracovní obálka, stabilita, technika jízdy, vliv rychlosti, sklonu a stavu podloží na brzdnou dráhu, vliv venkovních teplot a větru na vlastnosti plošiny
 • Provozní informace - návod výrobce, údržba, opravy, revize, prohlídky a zkoušky, poruchy, řešení mimořádných provozních situací, stav nouze, záchrana z výšky
 • Zásady 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 • Úrazy a havárie samohybných plošin - poučení se z chyb ostatních.

Jak to funguje:

Po odeslání vyplněné objednávky obratem přijde zálohová faktura.
Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte se do složky HROMADNÉ nebo SPAM. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktujte nás. Rádi to napravíme.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet, podle pořadí došlých objednávek. 

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu | opakovaného školení. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové dohodě.

Podrobné organizační pokyny sdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu před začátkem kurzu | opakovaného školení. 

Tahle práce není pro každého. Je velmi naivní očekávat, že po absolvování teoretického školení a předvedení stroje revizním technikem, budete umět dobře řídit samohybnou pracovní plošinu.

Počítejte s tím, že získání zručnosti v obsluze samohybné pracovní plošiny, je delší proces.

Postupně si automatizujete základní činnosti, tříbíte techniku, získáváte přehled a hlavně nabíráte cenné zkušenosti. Provoz pracovních plošiny je tak různorodý, že každý den zažijete něco nového. 

Především to, jak být ještě opatrnější a předvídavější.

Pamatujte, že při chybné manipulaci může dojít k fatálním následkům nejen pro vás, ale také pro další lidi a majetk v bezprostředním okolí pracovní plošiny.

Žádný háček v tom nehledejte, není tu.

Máte dotaz?

Ráda odpovím. Stačí napsat.

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů