Profesní kvalifikace obsluhy přívěsných pracovních plošin

Kurzy a opakovaná školení s ověřením znalostí ve vaší firmě nebo na jiném vhodném místě

Přívěsné plošiny - efektivně a rychle

Jak to probíhá

 • Teoretická část - podrobné seznámení s právními předpisy a technickými normami platnými pro obsluhu přívěsných pracovních plošin, s návodem výrobce plošiny vybrané kategorie.
 • Praktický nácvik použití prostředků osobní ochrany pro přívěsnou pracovní plošinou vybrané kategorie, řešení mimořádných provozních situací a stavu nouze (pro nové lidi, kteří ještě nemají Osvědčení a oprávnění obsluhy pracovních plošin (průkaz).
 • Závěrečné shrnutí
 • Ověření znalostí testem
 • Ověření praktických dovedností (pro nové lidi)

Odkaz vás přesměruje na prodejní portál.

Minimální právní požadavky na zájemce:

Základní kurz obsluhy pracovních plošin (školení poprvé):

 • Věk nad 18 let, plná svéprávnost
 • Zdravotní způsobilost k vykonávané činnosti (doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb)
 • Řidičské oprávnění, kde je zapsaná některá varianta harmonizovaného kódu:
  skupina B96 | skupina B+E | skupina B78+E
 • Elektrotechnická kvalifikace v rozsahu alespoň osoby poučené
  (doklad ve smyslu §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění nebo §4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.)

Opakované školení obsluhy pracovních plošin:

 • Vhodné pouze pro držitele Osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkaz) této kategorie
  (skupina 1a | b )
 • Zdravotní způsobilost k vykonávané činnosti (doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb)
 • Elektrotechnická kvalifikace v rozsahu alespoň osoby poučené
  (doklad ve smyslu §4 vyhlášky §4 vyhlášky č. 50/1978 Sb. v platném znění nebo §4 nařízení vlády č. 194/2022 Sb.)

Ceník:

Základní kurz obsluhy přívěsných plošin (poprvé), cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
1960 Kč
Opakované školení obsluhy přívěsných plošin, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
950 Kč
Základní kurz obsluhy přívěsných plošin (poprvé), zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
16300 Kč
Opakované školení obsluhy přívěsných plošin, zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
8200 Kč

K výše uvedeným cenám může být připočteno:

 • Doprava k vám - kurz pro méně jak 5 osob mimo Brno | Brno - venkov
  doprava v JM kraji - 520 Kč
  doprava po ČR - 980 Kč
 • Expresní příplatek 1500 Kč - realizace do 15 dnů

Cena základního kurzu zahrnuje:

 • Odbornou instruktáž s revizním technikem zdvihacích zařízení v délce 6 vyučovacích hodin (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Bezpečnostní příručku obsluhy plošin
 • Ověření znalostí testem
 • Ověření praktických dovedností
 • Certifikát

Cena opakovaného školení zahrnuje:

 • Odbornou instruktáž s revizním technikem zdvihacích zařízení v délce 2-3 vyučovací hodiny (podle počtu dotazů a množství účastníků, vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření znalostí testem
 • Prodloužení platnosti předložených osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkazů)
 • Certifikát

Tipy pro efektivitu:

 • Potřebujeme tichou místnost, ideálně s projektorem (není podmínkou).
 • Kapacita teoretické části do 30 osob
 • Pro praktickou část (instruktáž s plošinou) počítejte s rozdělením účastníků na skupinky, ideálně do 5 osob

Co se naučíte v kurzu obsluhy přívěsných plošin:

 • Všeobecný přehled - legislativa a technické normy pro provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin
 • Bezpečnostní informace - technologické postupy, kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu a funkční zkouška plošiny, kontrola OOPP, zajištění osádky, zakázané činnosti pro přívěsné plošiny a ve výškách
 • Technické parametry a omezení přívěsných plošin - pracovní obálka, stabilita, technika jízdy, vliv venkovních teplot a větru na vlastnosti přívěsné plošiny
 • Provozní informace - údržba, revize, poruchy, opravy, řešení mimořádných situací a stavů nouze, záchrana osádky
 • Zásady 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 • Poučení se z chyb ostatních.

Tahle práce není pro každého.

Je velmi naivní očekávat, že po absolvování teoretického školení a předvedení stroje revizním technikem, budete umět dobře řídit přívěsnou pracovní plošinu.

Počítejte s tím, že získání zručnosti v obsluze přívěsné pracovní plošiny, je delší proces.

Postupně si automatizujete základní činnosti, tříbíte techniku, získáváte přehled a hlavně nabíráte cenné zkušenosti. Provoz plošin je tak různorodý, že každý den zažijete něco nového. 

Především to, jak být ještě opatrnější a předvídavější.

Pamatujte, že při chybné manipulaci může dojít k fatálním následkům nejen pro vás, ale také pro další lidi a majetk v bezprostředním okolí pracovní plošiny.

Jak to funguje:

Po odeslání vyplněné objednávky obratem přijde zálohová faktura. Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte se do složky HROMADNÉ nebo SPAM. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktujte nás. Rádi to napravíme.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet, podle pořadí došlých objednávek. 

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu | opakovaného školení. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí mailové dohodě.

Podrobné organizační pokyny sdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu před začátkem kurzu | opakovaného školení. 

Žádný háček v tom nehledejte, není tu.

Máte dotaz?

Ráda odpovím. Stačí napsat.

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů