Obsluha autoplošin

Kurz | opakované školení s ověřením znalostí u vás ve firmě nebo na jiném vhodném místě

Jak to probíhá

 • Teoretická část - podrobné seznámení s bezpečnostními předpisy platnými pro obsluhu autoplošin a s návodem výrobce pro stroj vybrané kategorie  - konkrétní druh a typ stroje.
 • Praktický nácvik použití prostředků osobní ochrany v pracovním koši, řešení mimořádných provozních situací včetně stavu nouze.
 • Závěrečné shrnutí
 • Ověření znalostí a praktických dovedností

Minimální právní požadavky na zájemce:

Pro koho je základní kurz (poprvé):

 • Věk nad 18 let, plná svéprávnost
 • Zdravotní způsobilost k vykonávané činnosti (doklad od poskytovatele pracovně - lékařských služeb)
 • Řidičské oprávnění se zápisem harmonizovaného kódu pro podvozek automobilu s autoplošinou.

Pro koho je opakované školení:

 • Pouze pro držitele osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkaz) s rozsahem pro skupinu 1a | 1b pro příslušný druh a typ autoplošiny.
  Interval opakovaného školení nesmí být delší jak 2 roky, ve smyslu platné legislativy. 

Ceník:

Základní kurz, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí testem, certifikát
1960 Kč
Opakované školení, cena za 1 účastníka ve skupině do 5 lidí (bez příplatku za dopravu)
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
950 Kč
Základní kurz (poprvé), zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 6 až 8 vyučovacích hodin (podle množství dotazů), bezpečnostní příručka, ověření znalostí a praktických dovedností, certifikát
16300 Kč
Opakované školení, zvýhodněná cena pro skupinu 11 lidí
Délka 3 vyučovací hodiny (podle množství dotazů), ověření znalostí testem, certifikát
8200 Kč

K výše uvedeným cenám může být připočteno:

 • Doprava k vám - kurz pro méně jak 5 osob mimo Brno | Brno - venkov
  doprava v JM kraji - 520 Kč
  doprava po ČR - 980 Kč
 • Expresní příplatek 1500 Kč - realizace do 15 dnů

Cena základního kurzu zahrnuje:

 • Odborná instruktáž s revizním technikem v délce 6 vyučovacích hodin (vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Bezpečnostní příručka obsluhy plošin
 • Ověření znalostí (testem) a praktických dovedností absolventa
 • Certifikát

Cena opakovaného školení zahrnuje:

 • Odborná instruktáž revizním tecnikem zdvihacích zařízení v délce 2-3 vyučovací hodiny (podle počtu dotazů a množství účastníků, vyučovací hodina 45 minut + 10 minut přestávka)
 • Ověření znalostí testem
 • Prodloužení platnosti předložených osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin (průkazů)
 • Certifikát

Doporučujeme

 • Kapacita do 30 osob
 • Najděte tichou místnost, bez vrušování, ideálně s projektorem (není podmínkou).
 • Pro ověření praktických dovedností počítejte s rozdělením účastníků na skupinky, ideálně do 5 osob

Co se naučíte v kurzu obsluhy autoplošin?

 • Všeobecný přehled - legislativa a technické normy pro provoz pojízdných zdvihacích pracovních plošin. 
 • Bezpečnostní informace a technologické postupy (přejezd do místa nasazení, kontrola, převzetí a zajištění pracovního místa, kontrola provozní dokumentace, kontrola stavu, uvedení do pracovní polohy, funkční zkouška plošiny, kontrola OOPP, zajištění osádky, zakázané činnosti.
 • Technické parametry a omezení autoplošin, pracovní obálka, technika jízdy s autoplošinou, vliv stavu podloží na stabilitu, vliv venkovních teplot a větru na vlastnosti autoplošiny
 • Provozní informace - údržba, opravy, revize, prohlídky a zkoušky, poruchy, řešení mimořádných provozních situací a stavů nouze, záchrana z výšky
 • Zásady 1.pomoci při pádu z výšky a při úrazu elektrickou energií
 • Úrazy a havárie autoplošin - poučení se z chyb ostatních.

Jak to funguje:

Po odeslání vyplněné objednávky obratem přijde zálohová faktura.
Pokud se tak nestane do 20 minut, koukněte se do složky HROMADNÉ nebo SPAM. Kdyby jste ji nenašli ani tam, kontaktujte nás. Rádi to napravíme.

Dohodnutý termín je rezervován až po uhrazení účastnického poplatku na náš účet, podle pořadí došlých objednávek. 

Uzávěrka objednávek je 7 dnů před začátkem kurzu | opakovaného školení. Pozdější objednávku můžeme akceptovat pouze po předchozí telefonické nebo mailové dohodě.

Podrobné organizační pokyny sdělíme přihlášeným v dostatečném předstihu před začátkem kurzu | opakovaného školení. 

Tahle práce není pro každého. Je velmi naivní očekávat, že po absolvování teoretického školení a předvedení stroje, budete umět dobře řídit autoplošinu.

Počítejte s tím, že získání zručnosti v obsluze autoplošiny, je delší proces.

Postupně si automatizujete základní činnosti, tříbíte techniku, získáváte přehled a hlavně nabíráte cenné zkušenosti. Provoz autoplošin je tak různorodý, že každý den zažijete něco nového. 

Především to, jak být ještě opatrnější a předvídavější.

Pamatujte, že při chybné manipulaci může dojít k fatálním následkům nejen pro vás, ale také pro další lidi a majetk v bezprostředním okolí autoplošiny.

Žádný háček v tom nehledejte, není tu.

Máte dotaz?

Ráda odpovím. Stačí napsat.

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Vyplňte objednávku: