Pracovní systém
samohybné akumulátorové pracovní plošiny

Před použitím pracovních plošin zajistí provozovatel zpracování pracovního systému  (místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele ve smyslu předpisu č. 193/2022 Sb. a souvisejících)

 • Nástroj, který vás provede jednotlivými požadavky tak, aby jste na nic nezapomněli
 • Najdete tam i co je a není povinné pro vaši velikost či segment
 • Hlavně má všechny požadavky na jednom místě. A můžete si sami nebo s námi ohodnotit
 • S tím se jí bude dobře pracovat. Je to přehledné
 • ESG reporting matrix ještě více prolinkovat na jednotlivá ISA, co zákazníci mají. Aby viděli na první dobrou ty souvislosti a využili jich v reportingu. A taky tam více doplnit příklady z praxe, aby věděli, co konkrétně hledat a více porozuměli jednotlivým požadavkům ESG".

Zahrnuje

 • Plán provozu a postup pro vyproštění osob a stroje v případě nouze.
 • Výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisícího pracovního zařazení včetně zajištění potřebného vybavení obsluhy (například dopravní kužely, osobní ochranné pracovní prostředky a podobně).
 • Postup přípravy a údržbu místa podle požadavků pro použití příslušného druhu a typu pracovní plošiny.
 • Údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav
 • Stanovení požadavků na rozsah znalostí  a praktických dovedností obsluhy plošiny, včetně místních zpecifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce.
 • Způsob monitorování činnosti a kontrolu práce obsluhy.
 • Opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny.
 • Opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny
 • Dokumentování činností, stanovení odpovědnosti a archivace dokladů.

Specifikace pracovní plošiny

 • Výška zdvihu nad 1,5 metru od úrovně podlahy
 • Pracovní koš bez elektrické izolace
 • Pojezd na zpevněném povrchu
 • Povolený sklon do 3o
 • Stoupavost do 25%

Specifikace místa nasazení pracovní plošiny

 • Interiér -  vnitřek haly
 • Bezpečná vzdálenost mezi konstrukcí stroje, těla obsluhy včetně používaného nářadí od živých částí elektrických zařízení
 • Mimo ochranná pásma energetického díla (§46 zákona č. 458/2000 Sb., v patném znění - energetický zákon)

Doplňující informace

 • Povinnost zpracování pracovního systému plošin je uložena prováděcím předpisem zákona č. 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů, technickou normou ČSN ISO 18893 a souvisejících předpisů
 • Dotazník pro identifikaci rizik ZDE.
 • Tahák pro efektivní výběr osobních ochranných pracovních prostředků - odstranění zbytkových rizik - ZDE
 • Odkaz níže vás přesměruje na prodejní portál
 • V případě dotazů napište prosím na: info@jcpservissystem.cz

Odkaz vás přesměruje na prodejní portál