Pracovní systém plošin

zkratka "PS" 

Systém dokumentování činností požadovaných právními a ostatními předpisy pro provoz pracovních plošin a archivaci souvisejících dokladů.

Speciální místní bezpečnostní předpis - povinnost pro všechny, kdo při své pracovní činnosti používají vlastní nebo půjčené pracovní plošiny. Při provozu pracovních plošin musí být brána v úvahu všechna rizika, závažná nebezpečí a možné nebezpečné situace a události.

Před použitím pracovních plošin musí provozovatel zajistit zpracování pracovního systému, který musí zahrnovat:

  • Plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob a stroje v případě nouze.
  • Výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisícího pracovního zařazení včetně zajištění potřebného vybavení obsluhy (například anemometr, dopravní kužely a podobně.
  • Přípravu a údržbu místa podle požadavků pro použití příslušného druhu a typu pracovní plošiny.
  • Údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav podle doporučení výrobce.
  • Zaškolenou obsluhu, oprávněnou k provozu pracovní plošiny.
  • Seznámení obsluhy pracovní plošiny se strojem, který bude používat, včetně místních zpecifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce.
  • Způsob monitorování činnosti a kontrolu práce obsluhy.
  • Opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny.
  • Opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny
  • Systém dokumentování činností požadovaných právními a ostatními předpisy pro provoz pracovních plošin a archivaci dokladů.

Zpracování pracovního systému

Najměte si specialistu.

Revizní technik zdvihacích zařízení zpracuje za vás..

Pracovní plošina JUNIOR
ruční pojezd podvozku s hydraulickým zdvihem pracovního koše
Samohybná pracovní plošina
speciálně konstruovaná pro činnosti v uzavřené hale
Samohybná pracovní plošina
speciálně konstruovaná pro činnosti v terénu
Přívěsná pracovní plošina
pracovní plošina umístěná na přívěsu silničního vozidla
Autoplošina
pracovní plošina umístěná na automobilu

On-line konzultace

Najměte si specialistu - revizního technika zdvihacích zařízení ⇒ tudy ⇐