Kategorizace pracovních plošin

Kategorizace pracovních plošin

Proč je důležitá a k čemu slouží kategorizace pracovních plošin?

Úzce souvisí s právními a ostatními požadavky na profesní kvalifikaci perzonálu provozovatele plošin.

Jde zejména o plnění požadavků na odbornou a zdravotní způsobilost obsluhy a údržby pracovních plošin. Používá se z důvodu výrazných rozdílů v rozsahu informací, které je nutno v rámci výuky účastníkům školení obsluhy plošin sdělit.

Znalosti a dovednosti absolventů školení ověřuje revizní technik zdvihacích zařízení zkouškou v intervalu ne delším jak 2 roky.

Na základě úspěšně provedené zkoušky vystavuje kvalifikační doklad – Osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin ve stanoveném rozsahu.

Podle účelu použití a způsobu provedení konstrukce se pracovní plošiny dělí do kategorií, tříd, druhů, skupin a typů.

Zdvihací plošiny – stožárové šplhací pracovní plošiny

 • Jednostožárová pojízdná
 • Jednostožárová pevná
 • Vícestožárová pevná
 • Vícestožárová pojízdná

Závěsné pracovní plošiny

 • Plošina pro údržbu opláštění budov
 • Dočasná závěsná plošina

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny

Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - dělení podle provedení podvozku

Způsob ovládání pojezdu podvozku v závislosti na poloze těžiště plošiny – dělení plošin do skupin a typů.

Typy:

 • Typ 1 – pojezd plošiny jen v přepravní poloze
 • Typ 2 – pojezd se zvednutým košem je ovládán z jednoho místa na podvozku
 • Typ 3 – pojezd se zvednutým košem je ovládán z jednoho místa v koši

Skupiny:

 • Skupina a – svislý průmět těžiště zatížení plošiny leží uvnitř klopných hran
Kategorizace pojízdných zdvihacích pracovních plošin
 • Skupina b – svislý průmět těžiště zatížení plošiny může být mimo klopné hrany

Závěr

Z hlediska spolehlivosti a bezpečnosti provozu pracovních plošin je důležité, svěřit obsluhu odborně způsobilé osobě – držiteli platného Osvědčení a oprávnění k obsluze pracovních plošin příslušné kategorie (průkazu).

Provozní předpisy obsluhy plošin jsou napsané krví.

Před objednáním kurzů a školení pro obsluhu plošin a pro práce ve výškách, měli by jste si vybrat lektora, který má v oboru znalosti, zkušenosti a potřebné vybavení.

Interní odkazy

 • Tahák pro efektivní výběr osobní ochrany podle vyhodnocení rizik – stáhnout ZDARMA
 • Nabídka kurzů obsluhy plošin – ZDE
 • Nahlédnout do E-schopu

Externí odkazy

 • Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení – náhled ZDE
 • Nařízení vlády o vyhrazených technických zdvihacích zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti – náhled ZDE
 • Letěl 10 metrů, smrtelný pracovní úraz – více info
Print Friendly, PDF & Email
Jana Čechová
Ráda sdílí znalosti a zkušenosti s ostatními. Provází lidi na cestě za poznáním. Našla své poslání, svou cestu a seberealizaci ... Věří, že je zbytečné hazardovat život kvůli špatnému vybavení, nedbalosti či lehkomyslnosti. Od roku 1992 vede profesní kurzy pro firmy a vzdělávací společnosti. V oboru zdvíhacích zařízení nasbírala rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti a schopnost předávat je ostatním.