Co jsou to pracovní plošiny

Co jsou to pracovní plošiny VTZ - vyhrazené technické zařízení

Pracovní plošina – zábradlím ohraničený prostor, kde je plošina navržena pracovat, v rozmezí specifikovaných zatížení a sil, při normálních pracovních podmínkách, které nesmí být v provozu překročeny.

Strojní zařízení, které umožňuje bezpečnou práci ve výškách a na obtížně dostupných místech.

 • Pevné
 • Trvalé
 • Dočasné
 • Pojízdné – stroje určené k přepravě osob na pracovní místa, kde vykonávají z pracovní plošiny pracovní činnosti za podmínky, že osoby vstupují na pracovní plošinu a opouštějí ji pouze na přístupovém místě v úrovni země nebo na podvozku.
  Skládá se minimálně z 1 pracovní plošiny s ovládacími prvky, výsuvné konstrukce a podvozku.
 • Speciální

Přesná definice pracovních plošin je zakotvena v české legislativě. Splňuje požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady.

Pracovní plošiny – strojní zařízení se zvýšenou mírou ohrožení života, zdraví a majetku.

Úzce souvisí s právními požadavky na zdravotní a odbornou způsobilost osob v provozu pracovních plošin.

 • Obsluhy pracovních plošin
 • Použivatele pracovního koše s oprávněním k obsluze pracovního koše
 • Použivatele pracovního koše bez oprávnění k obsluze pracovního koše

Ověřování teoretických znalostí a praktických dovedností obsluhy plošin provádí revizní technik zdvihacích zařízení s osvědčením pro příslušný rozsah pracovních plošin v intervalu, který nesmí přesáhnout 2 roky.

Dělení pracovních plošin podle způsobu provedení:

Podle provedení podvozku pracovní plošiny:

Pojizdne-zdvihaci-pracovni-plosiny-2-deleni-podle-druhu-podvozku
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – dělení podle provedení podvozku

Podle provedení nosné konstrukce:

 • Nůžkové
 • Kloubové
 • Kloubovo-teleskopické
 • Teleskopické
 • Sloupové
Pojízdné zdvihací pracovní plošiny – dělení podle provedení nosné konstrukce

Podle provedení pohonu:

 • Elektrický – akumulátorový | ze sítě
 • Spalovací motor
 • Ruční

Interní odkazy:

 • Kategorizace pracovních plošin – více ZDE
 • Jištění osádky v pracovním koši – dozvědět se víc
 • Nebezpečné přilby ve výškách – přečíst další článek zde
 • Informace o kurzech obsluhy plošin získáte kliknutím sem

Externí odkazy – související legislativa:

A) Vyhrazená technická zařízení

Oblast působnosti Technického institutu České republiky – zkratka TIČR

B) Vyhrazená technická zařízení

Oblast působnosti státní báňské správy České republiky

C) Určená technická zařízení

Oblast působnosti rezortu Ministerstva dopravy České republiky

D) Určená technická zařízení

Oblast působnosti rezortu Ministerstva obrany České republiky

Print Friendly, PDF & Email
Jana Čechová
Ráda sdílí znalosti a zkušenosti s ostatními. Provází lidi na cestě za poznáním. Našla své poslání, svou cestu a seberealizaci ... Věří, že je zbytečné hazardovat život kvůli špatnému vybavení, nedbalosti či lehkomyslnosti. Od roku 1992 vede profesní kurzy pro firmy a vzdělávací společnosti. V oboru zdvíhacích zařízení nasbírala rozsáhlé znalosti, praktické zkušenosti a schopnost předávat je ostatním.