Vzorový formulář

společnosti JCP servis system, s.r.o. se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno Veveří, IČ: 033 98 765

V případě, že chcete odstoupit od smlouvy, vyplňte tento FORMULÁŘ a pošlete jej zpět.

Oznámení o odstoupení od smlouvy

Adresát:

JCP servis system, s.r.o.
IČ: 033 98 765
se sídlem Lidická 700/19, 602 00 Brno Veveří
telefon : +420799504857
Adresa pro doručování elektronické pošty: info@jcpservissystem.cz

Oznamuji/oznamujeme (*), že tímto odstupuji/odstupujeme (*) od smlouvy o nákupu tohoto zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*):

Datum objednání (*)/datum obdržení (*):

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů (*):

Adresa spotřebitele/spotřebitelů (*):

Číslo účtu spotřebitele/spotřebitelů (*):

Podpis spotřebitele/spotřebitelů (*) (pouze pokud je formulář zasílán v listinné podobě):

Datum:

(*) Nehodící se škrtněte