Co jsou to vyhrazená technická zařízení zdvihací

Jsou to technická zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví, bezpečnosti osob a majetku.
Podléhají dozoru podle zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících předpisů.

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními jsou:

 • Jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s motorickým pohonem o nosnosti přesahující 1000 kg a jeřáby a zdvihadla včetně kladkostrojů s ručním pohonem o nosnosti přesahující 5000 kg, včetně trvale instalovaného zařízení pro uchopení a zavěšení břemene
 • Pracovní plošiny s motorickým pohonem a výškou zdvihu přesahující 1,5 m, pojízdné zdvihací pracovní plošiny, závěsné plošiny a stožárové šplhací pracovní plošiny
 • Výtahy pro dopravu osob, osob a nákladu nebo jen nákladu a svislé zdvihací plošiny, které jsou trvalou součástí budov s povolenou dopravou osob a nákladu, o nosnosti přesahující 100 kg a výškou zdvihu přesahující 2 m
 • Stavební výtahy pro přepravu osob a nákladu
 • Regálové zakladače se svisle pohyblivými stanovišti obsluhy a jejich přesuvny

Vyhrazenými zdvihacími zařízeními nejsou:

 • Zdvižné vozíky
 • Zdvihací zařízení sestavená a konstruovaná výhradně pro montážní účely, zejména montážní ramena, stožáry a nástavby
 • Závěsné dopravníky
 • Nakladače
 • Zdvihací čela nákladních automobilů
 • Zdvihací zařízení vozidel pro odvoz odpadů
 • Pohyblivé schody a pohyblivé chodníky
 • Mechanické rampy
 • Výsuvné žebříky
 • Prostředky pro vázání, zavěšení a uchopení břemen, které nejsou trvalou součástí zdvihacího zařízení
 • Prostředky lidové zábavy
 • Jevištní a pódiová technologická zařízení
 • Plošiny a zařízení pro zdvihání automobilů
 • Schodišťové výtahy a šikmé zvedací plošiny s motorickým pohonem
 • Pomocná jednoúčelová manipulační zařízení, která jsou součástí technologických linek strojů
 • Vrátky
 • Trvalé a dočasné jeřábové dráhy

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.

Samohybná pracovní plošina nůžková - VTZ - vyhrazené technické zařízení
Samohybná pracovní plošina kloubová - VTZ
Samohybná pracovní plošina sloupová - VTZ - vyhrazené technické zařízení
Samohybná sloupová pracovní plošina kloubová - VTZ
Samohybná pracovní plošina kloubová - VTZ - vyhrazené technické zařízení
Samohybná pracovní plošina kloubová - VTZ
Přívěsná pracovní plošina
Přívěsná pracovní plošina kloubová - VTZ