Co je to určené technické zařízení

Jsou to technická zařízení, která slouží k zabezpečení provozování dráhy nebo drážní dopravy anebo lyžařských nebo vodních vleků. Podléhají dozoru podle §47 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, v platném znění.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.