Co je to státní odborný dozor nad provozem technických zařízení

Ministerstvo práce a sociálních věcí České republiky, Státní úřad inspekce páce, oblastní inspektoráty práce, pověřené organizace:

  • Technický institut České republiky - TIČR
    §6 zákona č. 250/2021 Sb. - Zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů - vyhrazená technická zařízení.
  • Báňský úřad
    §6 (2) b vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - určená zařízení.

Ministerstvo dopravy a drážní úřad
§47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění - určená technická zařízení

  • Drážní úřad
  • Drážní inspekce

Ministerstvo obrany České republiky
§5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů - určená zařízení zdvihací.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.