Kdo je to revizní technik (obecně)

Odborně způsobilá fyzická osoba oprávněná provádět revize a zkoušky vyhrazených | určených technických zařízení příslušné kategorie, která má pro tuto činnost  Osvědčení o odborné způsobilosti.

Na základě vykonání zkoušky u organizace příslušního státního dozoru získává osvědčení platné 5 let ode dne vydání.

Může to být zaměstnanec právnické osoby, případně fyzická osoba na základě objednávky | smlouvy a nebo vlastní zaměstnanec prokazatelně pověřený organizací vykonáváním revizí a zkoušek technických zařízení. 

Provádí:

  • Revize a zkoušky plošin, o provedených zkouškách vystavuje zápis.
  • Poradenskou činnost při zajišťování bezpečnosti provozu plošin a při výběru nových plošin
  • Školí, ověřuje znalosti, praktické dovednosti a vydává Doklady o odborné způsobilosti k obsluze pracovních plošin.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.