Co je to revize (obecně)

Posouzení provozní a technické bezpečnosti technického zařízení před uvedením do provozu nebo již provozovaného, při kterém se prohlídkou, zkouškou nebo měřením ověřuje:

  • Zda odpovídá právním a ostatním předpisům k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
  • Technická dokumentace
  • Odborná způsobilost obsluhy

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.