Co je to pracovní postup

Místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele | OSVČ provozujícího strojní zařízení.

Jde o požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny například podle ustanovení §5 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících: 

  • 378/2001 Sb., v platném znění - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
  • 375/2017 Sb. - nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
  • 362/2005 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • ČSN ISO 12480-1:1999 - Jeřáby bezpečné používání  - čl. 4.1 systém bezpečné práce - místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele
  • ČSN ISO 18893: 2014 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz - pracovní systém - místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.