Co je to pověření k výkonu činnosti

Vydává zaměstnavatel zaměstnanci a nebo externímu dodavateli služeb v souladu požadavkem právních předpisů pro:

  • jeřábníka
  • vazače břemen
  • obsluhu jeřábu
  • obsluhu pracovní plošiny
  • obsluhu regálového zakladače
  • signalistu

Na základě prokazatelného seznámení s riziky jeho pracovní činnosti, s riziky v místě pracovního nasazení a dokladu o kvalifikaci (profesního průkazu), který opravňuje držitele k příslušné činnosti v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem:

  • systémem bezpečné práce - nastavení provozu jeřábů
  • pracovním systémem - nastavení provozu pracovních plošin.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.