Co je to modifikace pracovní plošiny

Změny nebo doplňky originálu pracovní plošiny, které mají vliv na bezpečnost provozu, stabilitu, součinitele bezpečnosti a jmenovitou nosnost.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.