Warning: The magic method Math_Captcha::__wakeup() must have public visibility in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php on line 87

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php:87) in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 46

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php:87) in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php:87) in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php:87) in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php:87) in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49

Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/wp-math-captcha.php:87) in /data/web/virtuals/86748/virtual/www/domains/jcpservissystem.cz/wp-content/plugins/wp-math-captcha/includes/class-cookie-session.php on line 49
pracovní přilby ochranné bezpečnostní

Co jsou to bezpečnostní přilby

Pracovní přilba - ochranné bezpečnostní přilby - co je to?

Ochranné anebo bezpečnostní přilby jsou jedním z nejdůležitějších osobních ochranných pracovních prostředků (zkratka OOPP).

Nevhodná přilba bývá častou příčinou těžkých úrazů, neslučitelných se životem.

Získání přiměřené ochrany v pracovním prostředí je právo každého pracovníka. Zapomínají na to osoby samostatně výdělečně činné.

Napravte to, dokud je ještě čas.

Je hloupé riskovat život pro pár kaček.

Základní funkce bezpečnostní přilby

 • Chrání před poraněním lebky.
  Pevné ochranné přilby jsou navrženy tak, aby zabránily přímému proniknutí předmětů a tím chránily lebku.
  Dalším úkolem přilby je odchýlení dopadajících předmětů směrem od temene hlavy. Smyslem je poskytnout pracujícím dostatečnou ochranu i při silných nárazech, které mohou být způsobené například padajícími předměty.
 • Zvyšuje šance na přežití v případě nehod.
  Když pracovník čelí náhodným situacím, jako je pád z výšky, převrácení nebo nesprávné používání nářadí, v takovém případě vhodně zvolená bezpečnostní přilba tlumí nárazy.
  Jakmile pracovník používá správnou ochrannou přilbu, riziko zranění lebky je minimální.
 • Zlepšuje viditelnost zaměstnanců.
  Nošení ochranné přilby  při práci zlepšuje viditelnost a může pomoci rozlišovat návštěvníky od pracujících lidí.
 • Poskytuje ochranu před sluncem.
  Pro pracovníky jsou ochranné přilby považované za ideální, protože jim poskytují i přiměřenou ochranu před škodlivými slunečnými paprsky. To pomáhá při snižování pravděpodobnosti únavy z tepla a tím i k lepšímu pracovnímu výkonu. Ve výškách se pracovník vyhne i nežádoucímu ozáření.
 • Poskytuje dostatečné větrání.
  Bezpečnostní přilby se dělí podle určení na klasické, dielektrické a horolezecké – speciálně konstruované pro práci do výšek. Pro větší komfort ve výškách je tu i varianta s odvětráním.

Každá společnost by měla dbát na to, aby pracovník nebyl zbytečně zatěžovaný. Kvalitní ochranné přilby poskytují pracovníkům dostatečné pracovní pohodlí, které je tak důležité zvlášť při náročné a rizikové práci ve výškách, jejich bezpečnosti a výkonech.

Jak vybrat bezpečnostní přilbu

Nejprve vyhledáme rizika – co vše ohrožuje hlavu:

 • náraz při dopadu předmětů
 • náraz těla padajícího z výšky / hloubky přesahující 1,5 metru od úrovně terénu
 • kombinované – například oslnění, hluk, elektrický výboj , … odstraníme volbou vhodného příslušenství pro ochranu zraku, sluchu a obličeje

8 TYPŮ

 • Odhalte fatální a nevratná rizika spojená s prostředím a s druhem vykonávané práce.
 • Přečtěte si návod výrobce přilby a dodržujte ho.
 • Obhajte si rozsah své ochrany.
 • Podle aktuální situace aktivně upravujte výkon ochrany.
 • Poznejte možnosti a meze přilby.
 • Naučte se rozumět označení na štítcích přilby.
 • Kontrolujte stav přilby před každým použitím.
 • Plasty stárnou – hlídejte si dobu životnosti!

Požadavky norem na bezpečnostní přilby:

EN 397 – Ochranné přilby pro průmysl

Povinné požadavky:

 • NÁRAZ – síla přenesená na maketu hlavy během pádu předmětu o hmotnosti 5 kg z výšky 1 metru nesmí být větší než 5 kN. Nárazová energie na přilbu po vykonání testu dosáhla 49 J.
 • PRŮNIK OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ – hrot závaží použitého v testu (3 kg z výšky 1 metru) se nesmí dostat do kontaktu s lebkou.
 • ODOLNOST PROTI OHNI – přilba nesmí hořet a vyzařovat plamen více než 5 s po odstranění plamene.

Nepovinné požadavky:

 • EXTRÉMNÍ TEPLOTY – zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem provádí při okolních teplotách +150 °C / -20 °C nebo -30 °C.
 • BOČNÍ DEFORMACE – maximálně  40 mm.
 • NÁHODNÝ KRÁTKODOBÝ KONTAKT s elektrickými vodiči pod napětím do výšky 440V (střídavý proud).
 • POSTŘIK ROZTAVENÝM KOVEM.

EN 50365 – Přilby s elektroizolačními vlastnostmi pro použití v prostředí s výskytem nízkého napětí

 • pro práci na elektrických zařízeních nebo v jejich blízkosti s napětím nižším než 1 kV u střídavého proudu nebo 1,5 kV u stejnosměrného proudu (elektrická třída D).
 • Při souběžném použití s dalšími elektroizolačními pomůckami tyto přilby zabraňují zasažení hlavy pracovníka nebezpečným elektrickým proudem.

Tyto nepovinné zkoušky elektroizolačních vlastností jsou náročnější než zkoušky podledle normy EN397, složí jako jejich doplněk. Označeno 2 trojúhelníky, třída O.

EBN 812 – Nárazuvzdorné přilby pro průmysl

Povinné požadavky:

 • NÁRAZ – chrání před zraněním po nárazu na konstrukci nebo předměty. V žádném případě neposkytuje ochranu v případě pádu předmětu. Nárazová energie působící na pracovní přilbu po vykonání testu dosáhla 12,25 J.
 • PRŮNIK OSTRÝCH PŘEDMĚTŮ – hrot závaží použitého v testu (0,5 kg z výšky 0,5 metru ) se nesmí dostat do kontaktu s lebkou . Mechanická odolnost se zkouší při teplotě okolí +50 / -10 °C.
  Nesmí v žádném případě nahrazovat ochranné průmyslové přilby pro průmyslové použití EN397.

Nepovinné požadavky :

 • EXTRÉMNÍ TEPLOTY – zkoušky mechanické odolnosti proti nárazu a proti úderu ostrým předmětem provádí při okolních teplotách -20 °C nebo -30 °C.
 • OCHRANA PŘED NÁHODNÝM krátkodobým kontaktem s elektrickými vodiči pod napětím do výšky 440V (střídavý proud).
 • ODOLNOST PROTI OHNI – přilba nesmí hořet a vyzařovat plamen více než 5 s po odstranění plamene (označení F)

Činnosti, které vyžadují ochranu lebky:

 • Práce na staveništi
 • Práce ve výškách / hloubkách nad 1,5 metrů od úrovně terénu
 • Práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov stožárů, věží, ocelových konstrukcí vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách
 • Práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
 • Zemní práce a práce v lomech
 • Práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí
 • Práce s expanzními osazovacími přístroji
 • Trhací práce
 • Práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
 • Práce u vysokých pecí, u redukčních pecí při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání
 • Práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích
 • Stavba a oprava lodí
 • Práce při posunování železničních vagonů
 • Práce na jatkách
 • Záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami
 • Práce při chovu koní
 • Těžba dříví, manipulace s kulatinou
 • Obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků

Pokud jste v článku zaznamenali chybu nebo překlep, dejte nám, prosím, vědět prostřednictvím kontaktního formuláře. 

Děkujeme!

Interní odkazy

 • Nebezpečné přilby ve výškách – přečíst článek
 • Jištění osádky v pracovním koši – přečíst článek
 • Tahák pro efektivní výběr osobní ochrany podle vyhodnocení rizik – stáhnout ZDARMA
 • Produktové listy – průmyslové bezpečnostní přilby pro práci ve výškách – podrobné informace

Externí odkazy

 • Ochranné přilby a helmy – přečíst článek
 • Ochrana hlavy, BOZP – přečíst článek
 • Kontrola přileb a jejich životnost – přečíst článek
 • ČSN EN 397: 2012 + A1 2013 – Průmyslové ochranné přilby – náhled
 • ČSN EN 50365: 2002 – Elektricky izolující přilby pro použití v instalacích nízkého napětí – náhled
 • ČSN EN 12492: 2012 – Horolezecká výstroj – přilby pro horolezce – náhled
 • ČSN EN 1078: 2012 + A1: 2013 – Přilby pro cyklisty a pro uživatele skateboardů a kolečkových bruslí – náhled
Print Friendly, PDF & Email
Jana
Pomáhám firmám s omezováním rizik způsobených špatnou organizací práce a chybnými postupy. Provádím revize a profesní vzdělávání dospělých, včetně odborných zkoušek vyhrazených | určených technických zařízení. Jsem vášnivá cestovatelka a zahrádkářka.