Pracovní systém
pro nůžkové pracovní plošiny s ručním pojezdem podvozku
a hydraulickým zdvihem koše

Před použitím pracovních plošin zajistí provozovatel zpracování pracovního systému  (místního bezpečnostního předpisu zaměstnavatele),  který musí zahrnovat:

 • Plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob a stroje v případě nouze.
 • Výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisícího pracovního zařazení včetně zajištění potřebného vybavení obsluhy (například anemometr, dopravní kužely, osobní ochranné pracovní prostředky a podobně.
 • Přípravu a údržbu místa podle požadavků pro použití příslušného druhu a typu pracovní plošiny.
 • Údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav podle doporučení výrobce.
 • Zaškolenou obsluhu, oprávněnou k provozu pracovní plošiny.
 • Seznámení obsluhy pracovní plošiny se strojem, který bude používat, včetně místních zpecifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce.
 • Způsob monitorování činnosti a kontrolu práce obsluhy.
 • Opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny.
 • Opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny
 • Dokumentování činností, stanovení odpovědnosti a archivace dokladů.

Specifikace pracovní plošiny

 • Výška zdvihu pracovního koše nad 1,5 metru od úrovně podlahy
 • Pracovního koš bez elektrické izolace
 • Celková hmotnost stroje
 • Maximální povolený sklon do 30
 •  

Specifikace pracovního prostoru

 • Uzavřený prostor haly
 • Únosnost podlahy

Doplňující informace

 • Povinnost zpracování pracovního systému plošin je uložena prováděcím předpisem zákona č. 250/2021 Sb. - o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení a o změně souvisejících zákonů
 •  
 • Odkaz níže vás přesměruje na prodejní portál
 • V případě dotazů napište prosím na: info@jcpservissystem.cz

Odkaz vás přesměruje na prodejní portál