Co je to místní provozní předpis zaměstnavatele

používaná zkratka "MPBP"

Předpis, kterým zaměstnavatel upravuje zejména pracovní a technologické postupy pro používání technických zařízení,  strojů a nářadí na jeho pracovištích.

Vychází z požadavků z části páté, hlava I. (bezpečnost a ochrana zdraví při práci) Zákoníku práce a souvisejích předpisů:

  •  Zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění - §5 - požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny.
  • Zákona č. 250/2021 Sb. - zákon o bezpečnosti práce v souvislosti s provozem vyhrazených technických zařízení
  • §5 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění - požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny
  • Zákona č. 378/2001 Sb., v platném znění, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí - §2g - místní provozní bezpečnostní předpis zaměstnavatele upravující zejména pracovní technologické postupy pro používání plošin a pravidla pohybu zařízení a zaměstnanců v prostorách a na pracovištích zaměstnavatele.
  • Nařízení vlády č. 362/2005 Sb. - bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
  • Nařízení vlády č. 375/2017 Sb. - o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
    a související předpisy

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.