Osobní ochranné pracovní prostředky - OOPP

Slouží k odstranění zbytkových rizik.

Průmyslové bezpečnostní přilby

Vhodné pro práci ve výškách | hloubkách nad 1,5 metru od úrovně terénu.