Co je to systém bezpečné práce

používaná zkratka "SBP"

Místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele - souhrn pravidel a technologické postupy pro zajištění provozu jeřábů a zdvihadel, zpracovaný pro specifické podmínky každého pracoviště, kde se provozují jeřáby.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.