Co je to pracovní systém plošin

používaná zkratka "PS"

Speciální místní bezpečnostní předpis - systém dokumentování činností požadovaných právními a ostatními předpisy pro provoz pracovních plošin a archivaci s tím souvisejících dokladů.

Povinnost pro všechny, kdo při své pracovní činnosti používají vlastní nebo půjčené pracovní plošiny. Musí být brána v úvahu všechna rizika, závažná nebezpečí a možné nebezpečné situace a události.

Před použitím pracovních plošin musí provozovatel zajistit zpracování pracovního systému, který musí zahrnovat:

  • Plánování provozu včetně postupů pro vyproštění osob a stroje v případě nouze.
  • Výběr, opatření a použití vhodné pracovní plošiny a s ní souvisícího pracovního zařazení včetně zajištění potřebného vybavení obsluhy (například anemometr, dopravní kužely a podobně.
  • Přípravu a údržbu místa podle požadavků pro použití příslušného druhu a typu pracovní plošiny.
  • Údržbu pracovní plošiny včetně prohlídek a oprav podle doporučení výrobce.
  • Zaškolenou obsluhu, oprávněnou k provozu pracovní plošiny.
  • Seznámení obsluhy pracovní plošiny se strojem, který bude používat, včetně místních zpecifik, upozornění na nebezpečí v prostorech, kde bude pracovní plošina provozována, a to před zahájením práce.
  • Způsob monitorování činnosti a kontrolu práce obsluhy.
  • Opatření proti neoprávněnému použití pracovní plošiny.
  • Opatření pro zajištění bezpečnosti osob neúčastnících se provozu pracovní plošiny
  • Systém dokumentování činností požadovaných právními a ostatními předpisy pro provoz pracovních plošin a archivaci dokladů.

Nevíte si rady?

Uděláme to za vás.

Rádi pomůžeme. Stačí se zeptat.