Co je to pracovní plošina (obecně)

Technické zařízení umístěné v prostoru, kde je plošina navržena pracovat, v rozmezí specifikovaných zatížení a sil při normálních pracovních podmínkách. Umožňuje bezpečnou práci ve výškách na obtížně dostupných místech. Jejich technické parametry a způsob použití stanovený výrobcem nesmí být v provozu překročen.

Podle účelu použití a způsobu provedení konstrukce dělíme plošiny do kategorií, tříd, druhů, skupin a typů: 

  • Pevné
  • Trvalé
  • Dočasné
  • Pojízdné - stroje určené k přepravě osob na pracovní místa, kde vykonávají z pracovní plošiny pracovní činnosti za podmínky, že osoby vstupují na pracovní plošinu a opouštějí ji pouze na přístupovém místě v úrovni země nebo na podvozku.
    Skládá se minimálně z 1 pracovní plošiny s ovládacími prvky, výsuvné konstrukce a podvozku.
  • Speciální

Pracovní plošiny umožňují bezpečnou práci ve výškách na obtížně dostupných místech. Jejich technické parametry a způsob použití stanovený výrobcem nesmí být v provozu překročen.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.