Kdo je to použivatel pracovního koše

Osoba vykonávající činnost v  pracovním koši pracovní plošiny nebo v pracovním koši jeřábu (přídavné zařízení používané nejčastěji u výložníkového jeřábu).

Musí být prokazatelně seznámena (v potřebném rozsahu) s používáním osobních ochranných pracovních prostředků,
s  pracovním postupem, riziky práce a zakázanými činnostmi na pracovních plošinách a ve výškách.

Pokud je to potřeba, i prakticky zacvičena s obsluhou speciálního vybavení pracovního koše.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.