Co je to národní soustava povolání

Portál - otevřená a všem dostupná databáze povolání spravovaná Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR.

2 013 popsaných povolání a jejich specializací.