Co je to národní soustava kvalifikací (obecně)

Portál - Informační základna o soustavě celostátně uznávaných profesních kvalifikací v České republice.

Prostřednictvím kvalifikačních a hodnoticích standardů jsou zde popsány nejenom úplné kvalifikace, které člověk obvykle získá ve škole, ale také kvalifikace profesní, které jsou částí určitého povolání: (kód 37-070-H) Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin..

Registr je projektem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, jeho řešitelem je Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.