Lexikon - písmeno Z

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně.

Zdravotní způsobilost jeřábníků

požadavky z národní soustavy povolání ČR (nutno ověřit lékařem, poskytovatelem pracovně - lékařských služeb).

 • Jeřábník pro automobilní jeřáby - požadavky
 • Jeřábník pro jeřáby na drážních speciálních hnacích vozidlech - požadavky.
 • Jeřábník pro hydraulické nakládací jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník pro zdvihadla a mostové, portálové a konzolové jeřáby - požadavky.
 • Jeřábník sloupových a věžových jeřábů - požadavky (podle potřeby i pro práci ve výškách)

Zdravotní způsobilost obsluhy plošin

Nutno ověřit lékařem, poskytovatelem pracovně - lékařských služeb.

Obsluha pojízdných zdvihacích pracovních plošin (externí odkaz) požadavky z národní soustavy povolání ČR

Zdravotní způsobilost vazačů břemen

Nutno ověřit lékařem, poskytovatelem pracovně - lékařských služeb.

Vazač břemen (externí odkaz) požadavky z národní soustavy povolání ČR

Zdvihací zařízení

Jsou mechanizmy s ručním nebo motorickým pohonem, určené k přepravě břemen.

Zdvihadlo

Nepojízdné zdvihací zařízení, upevněné na pevné nosné konstrukci. Umožňuje manipulaci s břemenem ve svislé rovině (nahoru - dolů).
Může to být, například stacionární kladkostroj.

Zvláštní odborná způsobilost osob

Samostatně obsluhovat, opravovat a zkoušet zdvihací zařízení, která představují zvýšenou míru ohrožení života a zdraví osob, mohou jen pověřené kompetentní osoby:

 • starší 18 let
 • plně svéprávné, duševně a tělesně způsobilé
 • držitelé platného osvědčení a oprávnění ve stanoveném rozsahu pro zdvihací zařízení příslušné kategorie.

Ve smyslu platné legislativy ČR jde o zdvihací zařízení provozovaná v některém z následujících režimů:

 • vyhrazená technická zařízení, pro oblast působnosti zákona č. 250/2021 Sb. a souvisejících předpisů
 • vyhrazená technická zařízení, pro oblast působnosti zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění o hornické činnosti a o činnosti prováděné hornickým způsobem a souvisejících předpisů
 • určená technická zařízení, pro oblast působnosti zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění o dráhách a souvisejících předpisů
 • určená technická zařízení, pro oblast působnosti ministerstva obrany ČR dle §5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb., v platném znění 
 • pro ostatní zdvihací zařízení, pro oblast působnosti nařízení vlády č. 378/2001 Sb., v platném znění

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete sobě i ostatním.

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů