S - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně.

Systém bezpečné práce

Místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele - souhrn pravidel a technologické postupy pro zajištění provozu jeřábů a zdvihadel, zpracovaný pro specifické podmínky každého pracoviště, kde se provozují jeřáby.

Státní odborný dozor nad provozem technických zařízení

Báňský úřad
§6 (2) b vyhlášky č. 392/2003 Sb., v platném znění a § 39 (1) b, (2) zákona č. 61/1988 Sb., v platném znění - určená zařízení zdvihací.

Ministerstvo dopravy a drážní úřad
§1 vyhlášky č. 100/1995 Sb., v platném znění a § 47 zákona č. 266/1994 Sb., v platném znění - určená technická zařízení zdvihací více.

Ministerstvo obrany ČR
§5 vyhlášky č. 273/|1999 Sb. a souvisejících předpisů - určená zařízení zdvihací.

Technický institut ČR - TIČR
§6b odst. (1) zákona č.174/1968Sb., v platném znění, o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, zařízení se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru podle tohoto zákona - vyhrazená technická zařízení zdvihací.

Držitel Osvědčení o akreditaci inspekčního orgánu č. 4001 na základě posouzení splnění akreditačních kritérií podle ČSN EN ISO/IEC 17020 - orgán typu A (provádí inspekce a posuzování shody na technických zařízeních).

Státní úřad bezpečnosti práce

Orgán inspekce práce - řeší oblast bezpečnosti práce, pracovních vztahů a podmínek, zákona o zaměstnanosti.

Základní informace v tištěné podobě jsou fyzicky k dispozici na pracovištích inspekce práce - aktuálně.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete sobě i ostatním.

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů