P - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně!

PAL Card

Powered Access License - mezinárodní licence k obsluze pojízdných zdvihacích pracovních plošin příslušné kategorie (opatřené čipem a čárovým kódem).
Kvalifikační doklad absolventa školení neziskové organizace IPAF. Splňuje požadavky mezinárodní technické normy ČSN ISO 18878.
Certifikováno TÜV.

Pracovní plošina - obecně

Pracovní plošina - prostor, kde je plošina navržena pracovat v rozmezí specifikovaných zatížení a sil při normálních pracovních podmínkách.

Podle účelu použití a způsobu provedení konstrukce dělíme plošiny do kategorií, tříd, druhů, skupin a typů: 

 • Pevné
 • Trvalé
 • Dočasné
 • Pojízdné - stroje určené k přepravě osob na pracovní místa, kde vykonávají z pracovní plošiny pracovní činnosti za podmínky, že osoby vstupují na pracovní plošinu a opouštějí ji pouze na přístupovém místě v úrovni země nebo na podvozku.
  Skládá se minimálně z 1 pracovní plošiny s ovládacími prvky, výsuvné konstrukce a podvozku.
 • Speciální

Pracovní plošiny umožňují bezpečnou práci ve výškách na obtížně dostupných místech. Jejich technické parametry a způsob použití stanovený výrobcem nesmí být v provozu překročen.

Pracovní plošiny UTZ (oblast působnosti ministerstva dopravy)
určená technická zařízení zdvihací - připravujeme nový článek

Postoupení

Prokazatelné přenesení správy, péče nebo řízení zdvihacího zařízení z jedné osoby / subjektu na jinou osobu / subjekt.

Použivatel pracovního koše

Osoba vykonávající činnost v pracovním koši. Prokazatelně seznámena v potřebném rozsahu s pracovním postupem, s riziky a zakázanými činnostmi na plošinách a ve výškách.

Pokud je to potřeba, prakticky zacvičena s obsluhou speciálního vybavení pracovního koše.

Pověření k výkonu činnosti

Vydává zaměstnavatel zaměstnanci a nebo externímu dodavateli služeb v souladu požadavkem právních předpisů pro:

 • jeřábníka
 • vazače břemen
 • obsluhu jeřábu
 • obsluhu pracovní plošiny
 • obsluhu regálového zakladače
 • signalistu

Na základě prokazatelného seznámení s riziky jeho pracovní činnosti, s riziky v místě pracovního nasazení a dokladu o kvalifikaci (profesního průkazu), který opravňuje držitele k příslušné činnosti v souladu s místním provozním bezpečnostním předpisem:

 • systémem bezpečné práce - nastavení provozu jeřábů
 • pracovním systémem - nastavení provozu pracovních plošin.

Pracovní obálka plošiny

Prostor, ve kterém je pojízdná zdvihací pracovní plošina navržena pracovat v rozmezí specifikovaných zatížení a sil při normálních pracovních podmínkách.

Pracovní postup

ve smyslu §5 zákona č. 309/2006 Sb., v platném znění a souvisejících předpisů. 

Jde o požadavky na pracovní tempo, monotónnost, ohrožení vymrštěnými a odletujícími předměty, rizika pádu a zřícení, doprava na pracovišti, osamocená práce a rizika plynoucí z přepravy a manipulace s břemeny.

 • 378/2001 Sb., v platném znění - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.
 • 375/2017 Sb. - nařízení vlády o vzhledu, umístění a provedení bezpečnostních značek a značení a zavedení signálů
 • 362/2005 Sb. - nařízení vlády, kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky
 • ČSN ISO 12480-1:1999 - Jeřáby bezpečné používání  - čl. 4.1 systém bezpečné práce - místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele
 • ČSN ISO 18893: 2014 - Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz - pracovní systém - místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele

Pracovní systém plošin

Místní bezpečnostní předpis zaměstnavatele, provozujícího pojízdné zdvihací pracovní plošiny.

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete sobě i ostatním.

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů