Co je to evropská směrnice

Právní akt vynesený Radou EU nebo Radou a Parlamentem. Je závazná pro státy, které jsou příjemci dané směrnice ve smyslu stanoveného cíle. Ponechává na jejich rozhodnutí prostředky a způsoby, jak cíle dosáhnout ve stanovených lhůtách.

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.