Co je to pracovní přilba

Osobní ochraný pracovní prostředek na ochranu lebky.

 

Činnosti, které vyžadují pracovní přilby:

 • Práce na staveništi
 • Práce ve výškách / hloubkách nad 1,5 metrů od úrovně terénu
 • Práce spojené s údržbou, opravami a modernizací ocelových mostů, ocelových konstrukcí budov stožárů, věží, ocelových konstrukcí vysokých pecí, v ocelárnách a válcovnách, velkých nádržích velkém potrubí, v kotelnách a elektrárnách
 • Práce spojené s údržbou a opravami v jámách, výkopech, šachtách a tunelech
 • Zemní práce a práce v lomech
 • Práce v podzemí, povrchových dolech, otevřených výkopech, při likvidaci skládek uhlí
 • Práce s expanzními osazovacími přístroji
 • Trhací práce
 • Práce v blízkosti zdvihacích zařízení, jeřábů a dopravníků
 • Práce u vysokých pecí, u redukčních pecí při zpracování kovů, kování, kování v zápustce, slévání
 • Práce na průmyslových pecích, kontejnerech, strojním zařízení, silech, zásobnících a potrubích
 • Stavba a oprava lodí
 • Práce při posunování železničních vagonů
 • Práce na jatkách
 • Záchranné práce a zdolávání havárií, nejsou-li vykonávány záchrannými sbory a službami
 • Práce při chovu koní
 • Těžba dříví, manipulace s kulatinou
 • Obsluha zakladačů a vysokozdvižných vozíků

Speciální pracovní přilba

Průmyslová přilba s úpravou pro práce ve výškách - povinné vybavení osádky pracovní plošiny, pracovního koše - přídavného zařízení jeřábu a vazačů břemen ve výškách nad 1,5 metru od úrovně terénu) - pohodlná, bezpečná a spolehlivá ochrana lebky v nepříznivých podmínkách, v okamžiku pádu, letu a následného zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Pracovní přilba - ochranné bezpečnostní přilby - co je to?

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video