Co je to bezpečnostní průmyslová přilba

Osobní ochraný pracovní prostředek na ochranu lebky.

Povinné vybavení pracovníků tam, kde existuje riziko pádu předmětů (například pro ostrahu výškového pracoviště)

Speciální průmyslová přilba s úpravou pro práce ve výškách - povinné vybavení osádky pracovní plošiny, pracovního koše - přídavného zařízení jeřábu a vazačů břemen ve výškách nad 1,5 metru od úrovně terénu) - pohodlná, bezpečná a spolehlivá ochrana lebky v nepříznivých podmínkách, v okamžiku pádu, letu a následného zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Více informací najdete v článcích:

Víme, že toto vysvětlení je příliš stručné, a proto právě pracujeme na jeho rozšíření.