B - názvosloví

Vítejte v komunitním slovníčku, který tvoříme společně.

Bezpečnost osob a okolí zdvihacího zařízení

Obsluhou zdvihacího zařízení smí být pověřena pouze osoba se zvláštní odbornou způsobilostí - držitel platného osvědčení a oprávnění k obsluze zdvihacího zařízení (ZZ) příslušné kategorie (průkazu).

"Ohrožený prostor ZZ"

Následkem špatné organizace práce a zanedbání kvalifikace obsluhy zdvihacích zařízení vznikají těžké pracovní úrazy, často spojené i s velkou hmotnou škodou.

Péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci uložená zaměstnavateli je nedílnou a rovnocennou součástí pracovních povinností vedoucích zaměstnanců na všech stupních řízení v rozsahu pracovních míst, která zastávají.

Bezpečnostní celotělový postroj

"Osobní ochrana osádky koše"

Bezpečnostní mechanizmus k zastavení pádu těla z výšky. Je určen k zachycení lidského těla při pádu a po pádu v úhlu 50 stupňů proti svislé ose.
Cena může ovlivnit pouze váš komfort při používání, ale ne bezpečnost.

Bezpečnostní průmyslová přilba

"OOPP na ochranu lebky"

Povinné vybavení asistence na zemi - (ostrahy výškového pracoviště osádky pracovního koše jeřábu a pracovní plošiny), pro vazače břemen a obsluhy jeřábů ovládaných ze země.

Bezpečnostní přilba pro práce ve výškách

"OOPP na ochranu lebky"

Povinné vybavení osádky pracovní plošiny, pracovního koše - přídavného zařízení jeřábu a vazačů břemen (pracují-li ve výškách nad 1,5 metru od úrovně terénu) - pohodlná, bezpečná a spolehlivá ochrana lebky v nepříznivých podmínkách, v okamžiku pádu, letu a následnému zachycení těla zařízením protipádové ochrany.

Nedílnou součástí tříbodového úchytu je minimálně jedna bezpečnostní pojistka, která brání zlomenině krční páteře a nebo oběšení uživatele v případě, že při pádu dojde k náhodnému zachycení přilby o překážku (větev, výstupek na lešení ...).

Pokud hledaný výraz nenajdete, dejte nám o tom vědět, my jej doplníme a pošleme na email.

Pomůžete tak sobě i všem ostatním.