Tréning použivatele zařízení protipádové ochrany ve výškách

BEZPEČNOST PRÁCE VE VÝŠKÁCH A NAD VOLNOU HLOUBKOU

Přibližně 30% všech pracovních úrazů vzniklo pádem z výšky, 80% smrtelných úrazů připadá na pády z výšky v rozmezí 1,5 - 5 metrů !

GRAVITACE JE NEÚPROSNÁ ! Lidé ve výškách jsou vždy vystaveni riziku pádu.

Problém je v zanedbání řádného proškolení osob. Přesto, že existuje celá řada snadno dostupných certifikovaných systémů ochrany proti pádu, používají se zřídka. Důsledkem jsou těžká zranění i smrt.

Změňte to dokud je ještě čas ! 🙂 

Život a zdraví osob pracujících ve výškách lze chránit různými postupy, které VŽDY musí odpovídat rozsahu práce při zachování maximální možné bezpečnosti.

OCHRANA PROTI PÁDU

Právní předpisy nařizují povinnost přijmout technická a organizační opatření k zabránění pádů zaměstnanců z výšky nebo do hloubky, propadnutí nebo sklouznutí a vyžadovat jejich dodržování :

 • ve výšce 1,5m nad úrovní terénu
 • v hloubce 1,5m pod úrovní terénu
 • vždy nad vodou nebo nad látkami ohrožujícími život nebo zdraví osob například popálením, poleptáním, akutní otravou, zadušením
Tréning pro použivatele zařízení osobní protipádové ochrany

Prostředky osobní ochrany, kterými je přilba speciálně konstruovaná do výšek a zařízení protipádové ochrany které se používá v případech, kdy povaha práce vylučuje použití prostředků kolektivní ochrany nebo není-li použití prostředků kolektivní ochrany s ohledem na povahu, předpokládaný rozsah a dobu trvání práce a počet dotčených zaměstnanců účelné nebo s ohledem na bezpečnost zaměstnance dostatečné.

Základní znalosti a dovednosti osob pracujících ve výškách:

 • Vlastnosti, způsob použití a volba kombinace zařízení protipádové ochrany v rozsahu, které vyloučí  riziko pádu, propadnutí nebo sesunutí a současně jim poskytuje maximální volnost pohybu.
 • Protipádová ochrana - zařízení k zabránění nebo popřípadě utlumení pádu na přípustnou mez do 6 kN (např. použitím tlumiče).
 • Zaujmout správnou pracovní polohu, která umožňuje efektivní a bezpečnou činnost.

POUŽIVATEL ZAŘÍZENÍ PROTIPÁDOVÉ OCHRANY

Tréning - použivatel osobní ochrany ve výškách
Zdroj: Shutterstock

Délka 4 hodiny, ověření znalostí testem. Vhodné pro osoby, kterým stačí základní přehled (výběr z předpisu č. 362/2005 Sb. - používané osobní ochranné pracovní prostředky /OOPP/ proti pádu, základní techniky prací ve výškách a nástin praktických dovedností.

Vhodné pro osoby provádějící výškové práce s jednostranným zaměřením v omezeném rozsahu - obsluha plošin / servisní a údržbářské práce ...

OBSAH TRÉNINGU

 • Teoretická část: 
  Požadavky právních předpisů - nařízení vlády č. 362/2005 Sb, Zákoník práce a další související předpisy, analýza rizik, základy první pomoci při pádu z výšky
 • Praktická část: 
  Předvedení osobních ochranných pracovních prostředků (přilba, spojovací prostředky, postroj, příslušenství a doplňky), vlastnosti, návod na efektivní výběr, kontrolu, správný způsob používání, evidence, výřad. Návod na řešení nouzových situací při zachycení pádu.
 • Test
 • Certifikát