OBSLUHOVATEL TLAKOVÝCH NÁDOB STABILNÍCH

Legislativní požadavky :
věk nad 18 let, zdravotní způsobilost pro práci ověřena lékařem.

PŘIPRAVUJEME  KURZ ONLINE

Školení BOZP pro obsluhu a údržbu tlakových nádob a jejich bezpečnostní výstroje ve smyslu ČSN 69 0012 (Tlakové nádoby stabilní. Provozní požadavky) a předpisů souvisejících, včetně přezkoušení.

  • 1
    Učební text
  • 2
    Instruktážní video
  • 3
    Zakončeno testem a certifikátem
Vaše osobní údaje budou použity pouze pro účely vyřešení vašeho dotazu.