Použivatel OOPP

opakované školení absolventů kurzu práce ve výškách a nad volnou hloubkou ve smyslu nařízení vlády
č. 362/2005 Sb., ČSN ISO 18893 a souvisejících předpisů v rozsahu:

POUŽIVATEL osobních ochranných pracovních prostředků (OOPP)
bez použití technik lanového přístupu

Svěřené údaje použijeme pro odpověď na Váš dotaz. Zásady zpracování osobních údajů

Vaše údaje jsou v bezpečí.