KURZ VAZAČŮ BŘEMEN - OSNOVA

 • VŠEOBECNÉ INFORMACE

  Charakteristika profese vazače typu A (uplatnění konkrétní metodiky organizace), základní rozdíl mezi vazačem typu A a B, doklady a oprávnění k činnosti vazače typu A. Odpovědné osoby za bezpečnost práce při vázání a přepravě břemen (systém bezpečné práce - obecné informace, odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost jeřábníka, vazače a signalisty, pověřená osoba - uživatel ZZ, odborný - provozní technik ZZ, revizní technik ZZ, technický dozor. Vybavení vazače OOPP.
 • TECHNICKÉ POŽADAVKY

  Základní technické parametry jednotlivých druhů jeřábů - pouze informace nezbytné pro činnost vazače. Provedení, způsoby značení, zásady a kritéria kontroly vázacího prostředku vazačem před jeho použitím pro ocelová vázací lana, ocelové vázací řetězy, textilní vázací lana, vázací popruhy z chemických vláken, speciální vázací a uchopovací prostředky.
 • BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

  Příprava k vázání - zjištění nosnosti jeřábu a hmotnosti břemene, odhad těžiště břemene, provedení kontroly vázacích prostředků před zahájením práce. Vázání břemen - volba způsobu uvázání (přímý závěs, podvlečení, na smyčku), vliv úhlu sklonu pramenů vázacího prostředku na jejich zatížení. Přeprava břemene - kontrola úvazku, zvedání břemene, přeprava břemene - spolupráce vazače a jeřábníka, spouštění břemene. Ukládání břemen - zásady pro správné uložení břemen, podkládání a stabilizace břemene, zabezpečení břemene proti pádu, bezpečné stohování, ukládání na dopravní prostředky, ukládání břemen v blízkosti jeřábových drah, kolejí. Obracení břemen - pouze základní zásady obracení břemen při přímém závěsu a při vázání na smyčku. Podrobně musí být řešeno samostatně v rámci návrhu činnosti na pracovišti a v analýze konkrétních rizik. Hlavní zásady při použití vázacích prostředků (ostré hrany, zkracování, vliv teplot, chemikálií a podobně) ocelových vázacích lan, ocelových vázacích řetězů, vázacích popruhů z chemických vláken a textilních vázacích lan. Seznámení s návodem na používání speciálních prostředků pro uchopení a zavěšení břemen (pouze konkrétní používané prostředky (budou uvedeny v samostatně v osvědčení vazače). Nedovolené a rizikové manipulace - základní zakázané manipulace v rámci systému bezpečné práce, omezení stanovená v návodech výrobců vázacích prostředků. Spolupráce vazače a jeřábníka, popřípadě signalisty, vymezaní odpovědnosti při práci, komunikace mezi jeřábníkem, vazačem případně signalistou. Práce v blízkosti živých částí elektrických zařízení, první pomoc při úrazu elektrickým proudem. Podmínky práce jeřábu v blízkosti elektrických venkovních vedení (distribuční sítě NN, VN a VVN), ochranná pásma vedení VN a VVN, zakázaná činnost v ochranném pásmu energetických vedení, podmínky bezpečné práce v blízkosti trakčního vedení železničních a městských drah. Havárie a úrazy - rozbor příčin, příklady chybného jednání.

VAZAČ TYPU B - ZŘÍDKA POUŽÍVANÁ VARIANTA

Oprávnění vazače typu B (dříve obsluhovatel zdvíhacích zařízení) deklaruje zdravotní způsobilost a zvládnutí předepsaného technologického postupu pro uvázání a přepravu konkrétního břemene včetně rizik spojených s konkrétním pracovním postupem na pracovišti.

 • 1

  VŠEOBECNÉ INFORMACE

  Charakteristika profese vazače typu B (uplatnění konkrétní metodiky organizace), základní rozdíl mezi vazačem typu A a B, doklady a oprávnění k činnosti vazače typu B, systém bezpečné práce - odpovědnost zaměstnavatele, odpovědnost jeřábníka, vazače a signalisty, pověřené osoby, vybavení OOPP.
 • 2

  TECHNICKÉ POŽADAVKY

  Provedení, způsoby značení, zásady a kritéria kontroly vázacího prostředku vazačem před jeho použitím - pouze informace o konkrétních prostředcích uvedených v technologických postupech.
 • 3

  BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

  Příprava k vázání, vázání břemen, přeprava břemene, ukládání břemen, obracení břemen, hlavní zásady při použití vázacích prostředků (ostré hrany, zkracování, vliv teplot, chemikálií a podobně), zakázané a rizikové manipulace v rozsahu technologických postupů vázání a přepravy břemen. Spolupráce vazače a jeřábníka, vymezaní odpovědnosti, komunikace jeřábníka, vazače (signalisty). Havárie a úrazy - rozbor příčin, příklady chybného jednání.