Autorské právo: ndoeljindoel / 123RF Reklamní fotografie

Autorské právo: <a href='http://cz.123rf.com/profile_ndoeljindoel'>ndoeljindoel / 123RF Reklamní fotografie</a>

JEŘÁBNÍK TŘÍDY "O"

Pro velkou rozmanitost zařízení (od kladkostroje na vyvážení popelnic z kotelny až po mostový jeřáb s dálkovým ovládáním) časový rozsah školení (cca 3 až 14 hodin), a rozsah praktického zácviku (cca 3 - 40 hodin) upřesníme individuálně - v závislosti na složitosti zdvihadla / jeřábu a na rozsahu stávající kvalifikace uchazeče. Potřebujeme znát parametry zdvíhacího zařízení - druh pohonu (ruční / elektrický), způsob ovládání (ruční / ovládací panel / dálkový ovladač), druh a typ.
 
Standartní kurz nezahrnuje informace o přepravě horkých břemen (nad 100º C), speciální příslušenství jeřábu,  speciální klimatické podmínky a podobně.

Autorské právo: <a href='http://cz.123rf.com/profile_lapis2380'>lapis2380 / 123RF Reklamní fotografie</a>

Máte otázky ?
KONTAKTUJTE NÁS !

OSNOVA

  • VŠEOBECNÉ INFORMACE

    CHARAKTERISTIKA PROFESE jeřábníka třídy "0", DOKLADY A OPRÁVNĚNÍ k činnosti, ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÝCH OSOB ZA PROVOZ A TECHNICKÝ STAV - SYSTÉM BEZPEČNÉ PRÁCE - všeobecné informace, ODPOVĚDNOST zaměstnavatele, jeřábníka, vazače a signalisty, pověřené osoby - uživatel ZZ, odborný (provozní) technik, revizní technik, technický dozor nad ZZ, ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ - z hlediska kvalifikace jeřábníka třídy "0", DOKUMENTACE - pro provoz jeřábů třídy "0" - základní informace, HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU jeřábu, jeřábové dráhy, (základní informace), VYBAVENÍ JEŘÁBNÍKA osobními ochrannými prostředky.
  • TECHNICKÉ POŽADAVKY

    ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE - parametry jeřábu - nosnost, rozpětí, výškový dosah, pracovní prostor, OCELOVÁ KONSTRUKCE - provedení, výhody a omezení, VLIV JEŘÁBNÍKA na silové zatížení ocelové konstrukce jeřábu, BEZPEČNOSTNÍ ZÁSADY PRO OVLÁDÁNÍ jeřábu ze země, ZÁKLADNÍ KONSTRUKČNÍ PRVKY - jeřábová dráha / drážka - základní informace, ovládací panel, ústrojí pojezdu jeřábu / kočky / kladkostroje, zdvihová ústrojí - vybavení a příslušenství, principy a funkce, nosné prostředky - ocelové lano / řetěz - konstrukce, zásady kontroly, způsoby upevnění, podmínky pro vyřazení, bezpečnostní zařízení jeřábu - brzdy, koncové vypínače, zařízení proti přetížení, ... , elektrická zařízení, MAZÁNÍ A ÚDRŽBA, ověřování technického stavu.
  • BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

    VEDENÍ DENÍKU JEŘÁBU, kontrola stavu jeřábu před začátkem práce - celková vizuální prohlídka a funkční zkouška. JEŘÁBOVÉ MANIPULACE - bezpečné postupy - zvedání břemene, přeprava břemene, spouštění a ukládání břemene, provádění více pohybů současně, přeprava nebezpečných břemen. PORUCHY VZNIKLÉ ZA PROVOZU - bezpečné postupy, ukončení provozu a odstavení jeřábu. Dálkové ovládání - bezpečnostní požadavky. VÁZÁNÍ A ZAVĚŠOVÁNÍ BŘEMEN z pohledu jeřábníka - VÁZACÍ PROSTŘEDKY - pravidla použití, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen - pravidla použití, základní zásady a postupy při vázání - vliv polohy těžiště břemene. Spolupráce jeřábníka a vazače - vymezení odpovědnosti při práci. NEDOVOLENÉ A RIZIKOVÉ MANIPULACE - zakázané činnosti a manipulace v jeřábové dopravě, omezení stanovená výrobcem jeřábu, nedovolené manipulace vyplývající z analýzy rizik činností na pracovišti. KOMUNIKACE mezi jeřábníkem a vazčem, popřípadě signalistou. BEZPEČNOST PŘI PRÁCI S ELEKTRICKÝM ZAŘÍZENÍM, zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, POŽÁRNÍ OCHRANA, havárie a úrazy - postup jeřábníka při vzniku havárie nebo úrazu, rozbory přičin událostí.