OPAKOVANÉ ŠKOLENÍ JEŘÁBNÍKŮ - osnova třídy "O"

  • VŠEOBECNÉ INFORMACE

    Odpovědnost jednotlivých osob za provoz a za technický stav jeřábu - pouze změny v rámci organizační směrnice od posledního školení, změny norem a předpisů pokud se týkají činnosti jeřábníka.
  • TECHNICKÉ POŽADAVKY

    Z pohledu bezpečnosti a rizik - provozní parametry a omezení, vliv prostředí, využití příslušenství, údržba.
  • BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY

    Vedení Deníku jeřábu, chyby v provádění zápisů. Kontrola stavu jeřábu před začátkem práce - celková vizuální prohlídka a funkční zkouška. Jeřábové manipulace (bezpečné postupy) - zvedání břemene, přeprava břemene, spouštění a ukládání břemene, provádění více pohybů současně, přeprava nebezpečných břemen. Poruchy vzniklé za provozu - bezpečné postupy, ukončení provozu a odstavení jeřábu. Dálkové ovládání - bezpečnostní požadavky. Vázání a zavěšování břemen (z pohledu jeřábníka) - vázací prostředky - pravidla použití, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen - pravidla použití, základní zásady a postupy při vázání - vliv polohy těžiště břemene. Spolupráce jeřábníka a vazače - vymezení odpovědnosti při práci. Nedovolené a rizikové manipulace - zakázané činnosti a manipulace v jeřábové dopravě, omezení stanovená návodem výrobce jeřábu, nedovolené manipulace vyplývající z analýzy rizik činností na pracovišti. Komunikace mezi jeřábníkem a vazčem, popřípadě signalistou. Nedovolené a rizikové manipulace - základní nedovolené manipulace stanovené návodem výrobce, SBP manipulace vyplývající z analýzy rizik na pracovišti. Bezpečnost při práci s elektrickým zařízením, zásady první pomoci při úrazu elektrickým proudem, protipožární ochrana. Havárie a úrazy - postup jeřábníka při vzniku havárie nebo úrazu, rozbory přičin událostí od posledního školení.