ZÁKLADNÍ KURZ JEŘÁBNÍKŮ
pro hydraulický nakládací jeřáb na silničním / drážním vozidle

Kurz je zaměřen na bezpečnost a na rizika práce jeřábníka hydraulického nakládacího jeřábu při přepravě břemen a informace o používání běžných vázacích prostředků.

Kurz nezahrnuje informace o přepravě horkých břemen (nad 100º C), speciální příslušenství jeřábu, zavěšovací a uchopovací prostředky, mimořádné klimatické podmínky a podobně. Časový rozsah 7 (rozšíření oprávnění vazače břemen) - 14 (včetně kurzu vazače břemen) hodin podle druhu a složitosti jeřábu.

PRAKTICKÝ ZÁCVIK
je nejdůležitější a nejnáročnější částí přípravy pro získání oprávnění jeřábníka. Je zaměřen na konkrétní jeřáb, pracoviště a používané prostředky k vázání, zavěšování a uchopování břemen.

DOPORUČENÁ doba zácviku cca 3x delší než doba základního kurzu, pod dohledem zkušeného jeřábníka s praxí 2 roky, kterého určí zaměstnavatel.

TERMÍNY KURZŮ A ŠKOLENÍ

Občas vypíšeme nějaký termín, kdy se můžeme potkat na živo. A pokud není zrovna vypsaný, ozvěte se. Určitě něco vymyslíme. 🙂

OSNOVA ZÁKLADNÍHO KURZU 🙂

  • VŠEOBECNÉ INFORMACE
    KVALIFIKAČNÍ POŽADAVKY NA JEŘÁBNÍKA - charakteristika profese jeřábníka třídy N, doklady, oprávnění k činnosti. ODPOVĚDNOST JEDNOTLIVÝCH OSOB ZA PROVOZ A TECHNICKÝ STAV - systém bezpečné práce - obecné informace, odpovědnost zaměstnance, odpovědnost jeřábníka, vazače a signalisty, pověřená osoba (uživatel ZZ), odborný (provozní) technik ZZ, revizní technik ZZ, technický dozor nad ZZ, zapůjčování jeřábů - rozdělení odpovědnosti, uplatnění systému bezpečné práce. ROZDĚLENÍ JEŘÁBŮ (třídy a skupiny), DOKLADY A TECHNICKÁ DOKUMENTACE nutné pro provoz jeřábů třídy N. HODNOCENÍ TECHNICKÉHO STAVU JEŘÁBU, inspekce (prohlídky, revize, zkoušky), zvláštní posouzení jeřábů. VYBAVENÍ JEŘÁBNÍKA OOPP.
  • TECHNICKÉ POŽADAVKY
    ZÁKLADNÍ TECHNICKÉ ÚDAJE - rozměrové parametry, výškový dosah, vyložení, pracovní prostor, tlaky do podpěr, nosnost, diagram nosnosti. HLAVNÍ KONSTRUKČNÍ SKUPINY - základní koncepce - provedení, výhody a omezení, nosný rám, podpěry, nástavba, výložník, zatížení konstrukce vyvozené při práci jeřábu, vliv jeřábníka na toto zatížení. STANOVIŠTĚ OBSLUHY - ovládací prvky, vybavení, příslušenství. HLAVNÍ MECHANIZMY JEŘÁBŮ A JEJICH ČÁSTI - zdvihový mechanizmus, mechanizmus sklápění výložníku, mechanizmus vysouvání výložníku, mechanizmus otáčení. HYDRAULICKÉ ZAŘÍZENÍ - základní funkce řídících, ovládacích, silových a pomocných obvodů a prvků. ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ - brzdy, koncové vypínače, zařízení proti přetížení, signalizační a omezující zařízení. PŘÍDAVNÁ ZAŘÍZENÍ - zvláštní výbava jeřábu. ZÁSADY PŘI ÚDRŽBĚ A MAZÁNÍ
  • BEZPEČNOSTNÍ POŽADAVKY
    VEDENÍ DENÍKU JEŘÁBU - obsah, provádění a kontrola zápisů. KONTROLA JEŘÁBU PŘED ZAPOČETÍM PRÁCE - vizuální prohlídka a funkční zkouška jeřábu bez zatížení. PŘÍPRAVA K PRÁCI - kontrola pracovního prostru jeřábu, ověření pracovních podmínek daných výrobcem (např. rychlost věru, sklon terénu a pod.), UVEDENÍ DO PRACOVNÍHO RŽIMU - nastavení parametrů pro požadované manipulace, kontrola zakotvení. UKONČENÍ PROVOZU A ODSTAVENÍ JEŘÁBU. Jeřábové manipulace (bezpečné postupy) zvedání břemene, přeprava, spouštění a ukládání břemene, obracení a potahování břemen. PORUCHY VZNIKLÉ ZA PROVOZU - odstavení jeřábu z provozu a provedení zápisu do deníku jeřábu, bezpečné postupy jeřábových manipulací v případě poruchy. PRÁCE V MIMOŘÁDNÝCH PODMÍNKÁCH - nízké teploty, mlha, vítr, bouře, prach a pod. VÁZÁNÍ A ZAVĚŠOVÁNÍ BŘEMEN (z pohledu jeřábníka) - vázací prostředky - pravidla použití, prostředky pro zavěšení a uchopení břemen - pravidla použití, základní zásady a postupy vázání, vliv polohy těžiště břemene. SPOLUPRÁCE JEŘÁBNÍKA, vazače popřípadě signalisty - vymezení odpovědnosti při práci. NEDOVOLENÉ A RIZIKOVÉ MANIPULACE - základní nedovolené manipulace z SBP a omezení stanovená výrobcem v návodu jeřábu, nedovolené manipulace vyplývající z analýzy rizik činností na pracovišti. KOMUNIKACE mezi jeřábníkem a vazčem, popřípadě signalistou. PODMÍNKY PRÁCE JEŘÁBU V BLÍZKOSTI ELEKTRICKÝCH VENKOVNÍCH VEDENÍ (distribuční sít NN, VN a VVN, ochranná pásma, zakázaná činnost, práce v blízkosti trakčního vedení železničních a městských drah). PRVNÍ POMOC PŘI ÚRAZU ELEKŘINOU, PROTIPOŽÁRNÍ OCHRANA. HAVÁRIE A ÚRAZY - postup jeřábníka při vzniku havárie nebo úrazu, rozbory příčin havárií a úrazů vzniklých v provozu.

ZAUJAL VÁS WEB ? Podělte se s přáteli ! 🙂

Uložit

E-book ke stažení zdarma

Schopnost rozeznat nebezpečí má každý z nás. Přesto se stále a znovu opakují těžké a smrtelné úrazy z důvodu nedodržení potřebné vzdálenosti od živé části energetického díla a těla, v ruce držených předmětů nebo mechanizmu.

Základ je v prevenci - UMĚNÍ CHRÁNIT SE PŘED ÚRAZY ZPŮSOBENÝMI ELEKTŘINOU !

Jednoduchý recept na zajištění bezpečnosti osob a mechanizmů v nebezpečném prostoru energetického díla, formuláře na zajištění pracoviště.